REALIZACJE

2020 BYDGOSZCZ

Skomplikowana przebudowa kanału piętrowego na osiedlu mieszkaniowym w Bydgoszczy. Wykonawca mając ograniczoną ilość miejsca realizował roboty na głębokości ok. 7,5m. Komora słupowa SDR zastosowana na tej inwestycji oparta została o słupy narożne długości 6,5m. Dodatkowo, z uwagi na istniejące kolizje w obrębie dna wykopu, wszystkie cztery ściany komory zostały skonfigurowane z zastosowaniem prowadnic dylowych oraz Profili KD 6/8 co pozwoliło na swobodne ominięcie istniejących kolizji oraz komfortową pracę.

zobacz zdjęcia

2019 WARSZAWA

Komora systemu STALRENT SDR tym razem została wykorzystana do zabezpieczenia wykopu komory startowej do przecisku, który był wykonywany pod jednym z pasów startowych na lotnisku Chopina w Warszawie. Ze względu na rozmiar maszyny do przecisków komora musiała przyjąć znaczne wymiary dlatego zastosowano w tym przypadku płyty 5 m. Nieprzerwana dostępność elementów tego systemu pozwoliła na błyskawiczną dostawę systemu co pozwoliło wykonawcy bez zakłóceń przeprowadzić swoje prace.

zobacz zdjęcia

2019 GDAŃSK

Realizacja dla jednego z dealerów samochodów osobowych. Wykonawca miał za zadanie posadowienie dwóch zbiorników długości 16 oraz 18,5m. Zastosowane zostało zabezpieczenie liniowe STALRENT SRR wraz z zamknięciem ścian czołowych systemem narożnym STALRENT SDR głównie ze względu na spore nawodnienie gruntu. Dodatkowym utrudnieniem całego procesu był ograniczony dostęp, możliwość kopania jedynie z dwóch stron. Usytuowanie rozpór rolkowych na odpowiedniej wysokości za pomocą blokad rozpór montowanych w słupach liniowych pozwoliło osadzić zbiornik bez konieczności stosowania konsol montażowych.

zobacz zdjęcia

2019 KLESZCZEWO

Zabezpieczenie wykopu systemem liniowym STALRENT SRR z zastosowaniem słupów narożnych dla zamknięcia ścian czołowych . System rozpór rolkowych pozwolił na uzyskanie prześwitu roboczego na poziomie 4,5 metra wysokości dla posadowienia przepustu pod drogą krajową na Kaszubach. Istotnym parametrem systemu było dostosowanie długości pól szalowania liniowego odpowiedniego dla elementów konstrukcji posadowionego przepustu. Proces osadzenia został zrealizowany w terminie oraz przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa podczas odbywającego się ruchu w pasie sąsiednim.

zobacz zdjęcia

2018 SOSNOWIEC

Jedna z wielu komór startowych oraz odbiorczych zastosowanych w Sosnowcu na Śląsku. Każda z komór narożnych STALRENT SDR została zwymiarowana pod maszynę lub punkt odbioru przewiertu uwzględniając ograniczoną ilość miejsca w pasie czynnej drogi. Ściany dylowe KD z zastosowaniem profili KD 6/8 pozwoliły, zgodnie z założeniem, uzyskać wolne przestrzenie dla wypuszczenia bądź odbioru przewiertu. Głębokość osadzenia systemów to nieco ponad 6 metrów.

zobacz zdjęcia

2018 BYDGOSZCZ

Jedna z wielu realizacji w Bydgoszczy gdzie wykop pod budowę ciepłociągu na kilku ulicach przedmieścia Osowa Góra był zabezpieczany 20 kompletami szalunków typu STALRENT STANDARDBOX SB 100 o wymiarach 3500 x 2400 mm. Światło wykopu szalunków zostało zwiększone rurą przedłużająca RP 500. Bliska lokalizacja budowy względem magazynu STALRENT oraz nieprzerwana dostępność materiału pozwoliła na błyskawiczną dostawę szalunków oraz bezproblemowe wykonanie zadania przez wykonawcę.

zobacz zdjęcia

2018 RYMANÓW

Jeden z kilku zestawów komór startowych oraz odbiorczych. Rozwiązanie jest połączenie systemów słupowych STALRENT narożnego oraz liniowego z zastosowanie ścian czołowych dylowych. Część komór dzięki dwóm ścianom czołowym opartych o profile KD 6/8 pełniła funkcję zarówno odbiorczą jak i startową. Cały proces realizacji ze względu na ilości wykonywanych przejść został skrócony dzięki zwiększonej mobilności systemu w stosunku do tradycyjnych ścianek szczelnych.

zobacz zdjęcia

2018 PRUSZCZ GDAŃSKI

Standardowe zastosowanie liniowego systemu słupowego STALRENT. Realizacja miała na celu doprowadzenie infrastruktury do nowego osiedla mieszkaniowego. Ze względu na bliskość zabudowań, brak możliwości rozkopu oraz stosunkowo głęboką oś rurociągu, wykonawca musiał zabezpieczyć wykop na głębokości 6,2m. Rozpory rolkowe umożliwiły wyższy komfort pracy tym samym skracając czas realizacji przedsięwzięcia.

zobacz zdjęcia

2018 KROSNO

Kilkadziesiąt zabezpieczonych komór startowych i odbiorczych do przewiertów przy budowie Gazociągu na południu Polski. Do tego zadania kilku wykonawców wykorzystywało zabezpieczenie STALRENT SRR/SDR w konfiguracji nazwaną roboczo "C". Ściana czołowa tego systemu złożona z płyty komory dylowej wraz z profilem KD 6/8 L= 4 m oraz jednej pełnej płyty, w narożnikach dwa słupy narożne SDR. Boczne ściany zostały złożone z płyt 5 metrowych, które na końcu rozpierała para słupów liniowych SRR wraz z rozporą rolkową.

zobacz zdjęcia

2018 KŁOPOT

Kolejna komora startowa na zadaniu budowy gazociągu na Podkarpaciu. System oparty o szalunki słupowe STALRENT SRR z zastosowanie słupów narożnych. Ściany czołowe północ – południe (względem maszyny przewiertowej) zostały zastąpione prowadnicami KD z zastosowaniem Profili KD 6/8 w celu odsłonięcia przestrzeni dla wypuszczanej średnicy. Rozwiązanie było szeroko stosowane na przedmiotowej realizacji i osiągało ilość przejść w liczbie kilkudziesięciu.

zobacz zdjęcia

2018 WZDÓW

Komora startowo-odbiorcza stosowana przy budowie gazociągu. System słupowy STALRENT SDR przedłużony dodatkowym polem liniowym STALRENT SRR dla uzyskania długości 9m wymaganej rozmiarem maszyny przewiertowej. Realizacja przewiertu przebiegała w trudnym, mocno nawodnionym gruncie. Cały proces osadzenia oraz wykonania zadania został zrealizowany przed terminem i cały system zastosowano na kolejnym odcinku.

zobacz zdjęcia

2018 CZESZÓW

Standardowa konfiguracja liniowego systemu słupowego STALRENT. Cała realizacja polegała na ułożeniu nowego gazociągu wraz z przyłączeniem do stacji gazowej. Ze względu na bliskość istniejącego gazociągu należało zmniejszyć ilość wibracji do minimum. Zastosowany system w przeciwieństwie do tradycyjnej ścianki szczelnej umożliwił bezwibracyjne zabezpieczenie wykopu na głębokości do 3,8m w. Rozpory rolkowe umożliwiły wyższy komfort pracy tym samym skracając czas realizacji przedsięwzięcia. Rozmiar całego zadania to ok. 30 km gazociągu na Dolnym Śląsku.

zobacz zdjęcia

2018 NEKLA

System narożny STALRENT SJR z zastosowaniem ściany dylowej czołowej. To kolejny już przykład alternatywy dla ścianek szczelnych w inżynierii bezwykopowej. Wykonawca miał za zadanie zrealizowanie przewiertu pod nasypem kolejowym w kilku punktach. Tempo prac zostało przyspieszone dzięki zastosowaniu kompaktowego systemu słupowego narożnego SJR o pojedynczych słupach prowadzących oraz ścianach czołowych o długości 2,5m. Dodatkowo jedna z nich została zastąpiona prowadnicą dylową wraz z profilami KD 6/8 co pozwoliło odsłaniać pożądaną przestrzeń pod wierconą średnicę. Realizacja stanowiła część prac związanych z modernizacją linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań na zlecenie PKP PLK S.A.

zobacz zdjęcia

2018 Poznań

Realizacje takie jak ta nie należą do najłatwiejszych ze względu na lokalizację (reprezentacyjna ulica w samym centrum Poznania) oraz wyjątkowo krótki okres realizacji inwestycji. Wykonawca musiał szalować długie odcinki wykopów szalunkami typu STANDARD BOX wraz z nadstawkami na głębokości do 4m i jednocześnie zapewnić ciągłość ruchu pieszego tworząc ścieżki oddzielone profilami KD 6/8. Dodatkowo wykorzystywane były szalunki typu lekkiego MINIBOX dla punktowego zabezpieczenia płytszych wykopów przy pracach gazociągowych.

zobacz zdjęcia

2018 TORUŃ

Zastosowany w Toruniu podwójny, liniowy system słupowy SD oparty o żeliwne rozpory śrubowe pozwolił osiągnąć głębokość 6,2m. Jest to jedna z pierwszych generacji systemów słupowych. W tej konkretnej sytuacji, system pozwolił osadzić rurociąg na głębokościach przekraczających możliwości standardowych szalunków typu boks. Cała realizacja trwała ok. 2 miesięcy.

zobacz zdjęcia

2017 BYDGOSZCZ

Zabezpieczenie wykopu podczas osadzenia zbiornika paliwowego dla jednej ze stacji. System słupowy linowy STALRENT SRR wraz z systemem narożnym SDR został wbudowany na głębokości ok. 4m. Zastosowanie konsol montażowych pozwoliło na odciążenie oraz likwidację rozpór rolkowych aby uzyskać bezrozporowe zabezpieczenie, które umożliwiło posadowienie zbiornika o długości ok. 8 metrów. Systemy tego typu mogą zostać rozbudowywane o kolejne pola dając spore możliwości zabezpieczenia wykopów, w których rozparcie przenoszone jest na zewnątrz wykopu w celu wstawienia większych elementów infrastruktury podziemnej. Realizacja miała miejsce kilka metrów od czynnej drogi przelotowej w Bydgoszczy.

zobacz zdjęcia

2017 WARSZAWA

Zadaniem wykonawcy było wykonanie studni żelbetowej wylewanej na mokro o niesymetrycznym kształcie na głębokości 5,5 m z jednej w warszawskich ulic na Woli. Zadanie było o tyle trudne, że komora została zaprojektowana w jednym z pasie ruchu ulicy, która na czas budowy nie mogła zostać zamknięta. Do obudowy wykopu zastosowano system szalunków płytowo-słupowy STALRENT SDR gdzie dodatkowo zostały zamontowane 4 metrowe komory dylowe wraz z profilami KD 6/8 L=4000 mm. Trudne warunki budowy ze względu na uliczny ruch wręcz nad samym wykopem oraz brak miejsca wymagał od wykonawcy obszernej wiedzy i ponadstandardowymi umiejętnościami w zakresie zabezpieczenia wykopu oraz budową tego typu obiektów.

zobacz zdjęcia

2017 CHOJNICE

Dwa zbiorniki retencyjne o długości ok. 11m osadzone w zaledwie 2 tygodnie. To efekt m.in. zastosowania bezwibracyjnego szalowania słupowego SRR oraz SDR, które umożliwiło pracę w obrębie trzech czynnych ulic, niemal w centrum Chojnic. Zbiorniki zostały posadowione równolegle względem siebie. System słupowy został skonfigurowany tak aby objąć dwa zbiorniki. Pola poprzeczne zostały dopasowane do średnic zbiorników co skutkowało wystąpieniem rozpory rolkowej między zbiornikami a odpowiednio dobrane wstawki ustaliły światło wykopu zgodnie z założeniami wykonawcy. Oszalowanie całości wykopu pozwoliło na komfortowe połączenie zbiorników oraz wykonanie przedsięwzięcia w jednym etapie.

zobacz zdjęcia

2017 Gozdowo

Jak osadzić dwa zbiorniki paliwowe oraz dodatkową infrastrukturę podziemną w sposób bezpieczny jednocześnie skracając czas realizacji inwestycji? Stosując liniowy system słupowy SRR „skrojony na miarę” odpowiadamy nie po raz pierwszy na tego typu pytania. Odpowiednie zaplanowanie długości poszczególnych pól systemu umożliwiło komfortowe osadzenie elementów infrastruktury podziemnej przy tym skracając czas realizacji. Niezaprzeczalnym atutem systemu było wykorzystanie jego elementów w kolejnym etapie osadzania zbiorników paliwowych. Całe przedsięwzięcie miało miejsce przy czynnej wówczas autostradzie A1 w okolicach Wrześni.

zobacz zdjęcia

2017 Bydgoszcz

Ścisłe centrum Bydgoszczy, teren Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ograniczona ilość miejsca i manewrowania ciężkim sprzętem. W takich warunkach przyszło wykonawcy przeprowadzić renowację ciepłociągu. Zastosowanie pojedynczego systemu słupowego narożnego STALRENT SJR pozwoliło wyeliminować wibracje oraz ograniczyć użycie ciężkiego sprzętu. Dylowe ściany czołowe natomiast pozwoliły ominąć istniejący ciepłociąg a czterostronne szalowanie umożliwiło przeprowadzenie niezbędnych prac. Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w terminie.

zobacz zdjęcia

2017 WARSZAWA

Zabezpieczenie wykopu systemem liniowym STALRENT SRR na budowie stacji Metra w Warszawie przy ulicy Płockiej. Na tym zadaniu Wykonawca stosował różne konfiguracje systemu szalunków typu płytowo - słupowego. Większość robót odbywała się po zabezpieczeniu wykopów na ponad 6 m głębokości. Ze względu na mocno zurbanizowany teren oprócz pełnych płyt szalunkowych stosunkowo często korzystano z komór dylowych o różnych wymiarach wraz z profilami KD 6/8, co pozwalało bezpiecznie szalować wykop w obrębie kolizji . Obok szalunków do zabezpieczenia wykopów STALRENT SRR stosowano na tym zadaniu także ściankę berlińską oraz grodzice stalowe.

zobacz zdjęcia

2017 MOSINA

Wysoka mobilność, konfiguracja skrojona na miarę potrzeb oraz elastyczna logistyka. To nie jedyne zalety wykorzystania pojedynczej komory słupowej SJR STALRENT, która wielokrotnie choć nie tylko stała się komorą startową lub odbiorczą. Wymiary 4x2,5m pozwoliły przygotować komorę optymalną pod maszynę przewiertową jednocześnie zastosowanie pojedynczych słupów narożnych nie powodowało problemów logistycznych. System był stosowany w trakcie prac wykonywanych na potrzeby przebudowy przejazdu kolejowego oraz dróg towarzyszących.

zobacz zdjęcia

2017 Gostynin

Niecodzienne zabezpieczenie wykopu ze względu na montaż szalunków słupowych STALRENT SRR wewnątrz hali produkcyjnej w Gostyninie. Zadaniem Wykonawcy było wybetonowanie fundamentów na głębokości 3,5 m pod maszyny produkcyjne. Wykop o takiej głębokości należało zabezpieczyć. Pierwotnie Wykonawca przewidywał zastosowanie grodzic stalowych. Jednak dobór szalunków słupowych STALRENT SRR i błyskawiczna ich dostawa oraz brak wibracji przy instalowaniu tego systemu okazał się strzałem w dziesiątkę. Ponadto montaż szalunków STALRENT SRR za pomocą suwnicy i koparki, szczególnie wyciąganie płyt, okazał się bardzo wydajny, z czego Wykonawca mógł się tylko cieszyć.

zobacz zdjęcia

2017 Toruń

Klasyczne zabezpieczenie wykopu komorą narożną STALRENT SDR oraz montaż studni o średnicy 2 m na głębokości ponad 6,5 m na ulicy PCK w Toruniu. Ze względu na znaczną głębokość oraz ograniczoną możliwość skarpowania Wykonawca zastosował na ostatnim metrze wykopu dodatkowe zabezpieczenie drewnianymi kantówkami. W ten sposób zabezpieczony wykop można było bezpiecznie osadzać kręgi zaprojektowanej studni.

zobacz zdjęcia

2017 DROGA EKSPRESOWA S8

Zabezpieczenie wykopu systemem STALRENT SRR/SRR podczas naprawy zbiornika retencyjnego GRP o średnicy 3 m przy drodze ekspresowej S 8 w okolicach Sieradza. System słupowy linowy został zastosowany jako alternatywa do grodzic. Konfiguracja o wymiarach 9 x 6 m na 4,8 m głębokości pozwoliła na szybkie usunięcie awarii pomimo bardzo trudnych warunków gruntowych oraz stosunkowo dużego naporu ziemi.

zobacz zdjęcia

2017 RZESZÓW

Zabezpieczenie wykopu podczas osadzania dwóch studni o średnicy 5 m nieopodal Portu Lotniczego Jesionka w Rzeszowie. System słupowy linowy STALRENT SRR wraz z systemem narożnym STALRENT SDR został wbudowany na głębokości 6 m. Ze względu na znaczną średnicę studni musiały zostać zastosowane najdłuższe 6 metrowe płyty, oraz tylko jedna para słupów pośrednich liniowych. Taka konfiguracja zabezpieczenia komory oszczędziła wykonawcy sporo czasu przy montażu wielkogabarytowych elementów.

zobacz zdjęcia

2017 WARSZAWA

Alternatywa dla grodzic stalowych w postaci komory słupowej SDR STALRENT. Zabezpieczenie musiało zostać zrealizowane bezwibracyjnie ze względu na lokalizację. Wykonawca osiągnął głębokość 6,2 m i z powodzeniem dopasował wymiary komory dla własnych potrzeb. Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w niecały miesiąc a prace były częścią wykonywanej renowacji sieci części Placu Defilad w Warszawie.

zobacz zdjęcia

2017 ŁÓDŹ

Nietypowa realizacja w Łodzi gdzie jednocześnie inwestorem i wykonawcą był deweloper mieszkaniowy, który w ramach swojej inwestycji zdecydował się bez wsparcia podwykonawców wykonać sieci wodno-kanalizacyjne dla budowanych przez siebie apartamentowców. Do zabezpieczenia wykorzystano szalunki z serii STALRENT STANDARDBOX SB 100 z nadstawkami, które dały możliwość zaszalowania wykopu o głębokości około 4 metrów. Poprzez zastosowanie rur przedłużających RP 1000 uzyskane światło wykopu 2,26 m dawało możliwość instalowania nawet dwóch rur obok siebie. Początkowo sceptyczne podejście ekipy budowlanej, która dotychczas nie miała żadnego doświadczenia w zakresie instalacji wod-kan, po szkoleniu oraz dostawie szalunków przez firmę STALRENT ta sama ekipa budowlana zrealizowała z sukcesem w obrębie jednego osiedla kilkaset metrów sieci wodno-kanalizacyjnych.

zobacz zdjęcia

2016 SYSTEM SDR WARSZAWA

Na budowie stacji Metra C16 w 2016 roku STALRENT dostarczał systemy szalowania Systemu SDR/ SRR w różnych konfiguracjach szczególnie jednak zabezpieczane systemem STALRENT SDR były komory narożne, gdzie na czynnym kanale betonowane były nowe studnie o nieregularnych kształtach. Profesjonalizm wykonawcy, precyzyjnie dobrane szalunki STALRENT oraz terminowe dostawy umożliwiły szybką i bezproblemową realizację zadania.

zobacz zdjęcia

2016 Chojnów

Uniwersalność zastosowania systemu słupowego potwierdzona realizacją wewnątrz hali produkcyjnej. Zadaniem przedsięwzięcia było wykonanie fundamentów pod prasy hydrauliczne na głębokości niespełna 4m. Pola systemu zostały przygotowanie w taki sposób aby uprościć montaż szalunków fundamentowych. Rozpory rolkowe natomiast umożliwiły uzyskać żądane światło wykopu 6m oraz prześwit od dna wykopu na poziomie 3 metrów aby wykonać fundamentowanie zgodnie z założeniem projektowym. Inwestor zrealizował w ten sposób osiem stanowisk pod prasy hydrauliczne na potrzeby produkcji branży motoryzacyjnej.

zobacz zdjęcia

2016 WARSZAWA

Zabezpieczenie wykopu systemem narożnym STALRENT SDR na budowie jednej ze stacji Metra w Warszawie przy ulicy Trockiej. Na tym zadaniu Wykonawca stosował różne konfiguracje systemu szalunków typu płytowo - słupowego, szczególnie jednak zabezpieczane systemem STALRENT SDR były komory narożne, gdzie na czynnym kanale betonowane były nowe studnie o nieregularnych kształtach. Profesjonalizm wykonawcy, precyzyjnie dobrane szalunki STALRENT oraz terminowe dostawy umożliwiły szybką i bezproblemową realizację zadania.

zobacz zdjęcia

2016 Łódź

Większa realizacja w Łodzi, gdzie wykopy pod wykonanie kanalizacji były zabezpieczane w sumie 75 kompletami szalunków STALRENT STANDARDBOX SB 100 3500 x 2400 mm. Światło wykopu szalunków zostało zwiększane w zależności od potrzeb rurami przedłużającymi RP 1000 i RP 500. Ponadto wykonawca posiłkował się szalunkami z systemu STALRENT SDR w których osadzał przepompowanie oraz studnie o większych gabarytach. Tym sposobem Wykonawca na przestrzeni 6 miesięcy skanalizował kilkanaście ulic miasta Łodzi.

zobacz zdjęcia

2016 Łódź

Kolejna realizacja w Łodzi gdzie na budowę wodociągu były dostarczane najmniejsze szalunki typu box jakimi są szalunki STALRENT MINIBOX MINI 60 o wymiarach 3000x2000. Stosunkowo płytkie wykopy oraz lekkie szalunki pozwoliły na szybką realizację tego zadania.

zobacz zdjęcia

2015 GDAŃSK

Budowa na rafinerii w Gdańsku gdzie do budowy infrastruktury podziemnej były wykorzystane szalunki serii STALRENT STANDARDBOX SB 100 3500 x 2400 o bardzo szerokim świetle wykopu ponad 3 m. Piaszczysty grunt pozwolił na szybkie pogrążanie szalunków oraz sprawną realizację zadania na tej budowie.

zobacz zdjęcia

2015 Poznań

Budowa toru doskonalenia jazdy w okolicach Poznania. Zastosowany system składał się z dwóch pól o długości 3,5m i został dopasowany do elementów zbiornika montowanego dla potrzeb odwodnienia nawierzchni. System słupowy liniowy pozwolił uzyskać światło wykopu na poziomie 8,75m co umożliwiło sprawny montaż oraz uzbrojenie zbiornika przez producenta. Całość prac została wykonana w terminie dwóch tygodni.

zobacz zdjęcia

2015 Albertów

System słupowy liniowy SRR z wykorzystaniem słupów narożnych zastosowany przy modernizacji zakładu produkcyjnego branży spożywczej. Prezentowana realizacja miała na celu oszalowanie wykopu dla potrzeb wbudowania zbiornika na groszek spożywczy. Ograniczona ilość miejsca determinowała dopasowanie systemu w taki sposób aby projektowany zbiornik został zbudowany zgodnie z założeniem a jednocześnie całość inwestycji nie powodowała naruszenia istniejącej infrastruktury. Zastosowanie rozpór rolkowych nie tylko pozwoliło uzyskać żądane wymiary ale również umożliwiło swobodną budowę zbiornika już w szalowanym wykopie. Całość przedsięwzięcia została zrealizowana siłami własnymi inwestora przy wsparciu merytorycznym STALRENT co znacznie ograniczyło koszty oraz skróciło czas realizacji inwestycji.

zobacz zdjęcia

2015 SYSTEM SRR - POZNAŃ

zobacz zdjęcia

2014 SYSTEM SRR BYDGOSZCZ

Budowa Lidla

zobacz zdjęcia

2014 SYSTEM SRR Poznań

zobacz zdjęcia

2014 Bełchatów

Budowa kanalizacji w kilku ulicach na jednym z osiedli Bełchatowa gdzie do zabezpieczenia wykopów wykorzystano szalunki z serii STALRENT STANDARDBOX SB 100 z nadstawkami, które dały możliwość zaszalowania wykopu o głębokości do 4 metrów. Poprzez zastosowanie rur przedłużających RP 1000 uzyskane światło wykopu 2,26 m dawało możliwość instalowania także studni. Generalny wykonawca jak i jego podwykonawcy wraz z każdym nowym otwarciem frontu robót mogli liczyć na nieprzerwaną dostępność oraz błyskawiczną realizację zamówień szalunków w firmie STALRENT.

zobacz zdjęcia

2014 Łódź

Zadaniem wykonawcy było wykonanie studni żelbetowej wylewanej na mokro o niesymetrycznym kształcie na głębokości 4,5 m w samym sercu Łodzi . Zadanie było o tyle trudne, że komora została zaprojektowana centralnie w ulicy, która na czas budowy została zamknięta. Do obudowy wykopu zastosowano system szalunków płytowo-słupowy STALRENT SDR gdzie zostały zamontowane płyty o różnych długościach.. Trudne warunki budowy ze względu na lokalizację budowy oraz bardzo napięty harmonogram prac wymagał od wykonawcy obszernej wiedzy i ponadstandardowymi umiejętnościami w zakresie zabezpieczenia wykopu oraz budową tego typu obiektów.

zobacz zdjęcia

2013 SYSTEM SDR/SRR BYDGOSZCZ

zobacz zdjęcia

2012 Tomaszów Mazowiecki

Jedna z pierwszych realizacji systemu STALRENT SRR, gdzie wzdłuż nowo budowanej drogi ekspresowej do osadzenia było kilkanaście zbiorników retencyjnych o średnicy 3 m oraz długości od 20-40 mb. System SRR był alternatywą do technologii wbijania grodzic. Przęsła tego systemu wynosiły 4 m a światło wykopu 5 m. Szalunki w zasadzie były pogrążane w piaszczystą skarpę drogi co w rezultacie skutkowało o bardzo szybkim postępie wykonywania prac i zadowoleniem wykonawcy z doboru zabezpieczenia wykopu.

zobacz zdjęcia

2011 KOMORA NAROŻNA SJR BIAŁE BŁOTA

zobacz zdjęcia

2011 TORUŃ

Komora systemu SD o wymiarach 7x3,5x4,8 m wbudowana została przy nowopowstającym MOP'ie autostrady A1 na wysokości Torunia. Zadaniem wykonawca było osadzenie 2-óch, studni o średnicy fi 2 m. Stosując system SD bez większych problemów zbiorniki zostały zgodnie z harmonogramem osadzone.

zobacz zdjęcia

2011 KOMORA NAROŻNA SJR SOLEC KUJAWSKI

zobacz zdjęcia

2010 SYSTEM SD - BYDGOSZCZ

zobacz zdjęcia

2008 GRODZICE LARSSEN

Trasa WZ Bydgoszcz

zobacz zdjęcia

STALRENT © 2016 01studio.eu